Change Language

Praesidiad je společnost skupiny určitých firem, mezi které patří Hesco, Betafence a Guardiar.

Zásady Ochrany Všeobecných Údajů ve společnosti Praesidiad

Poslední aktualizace: 25. května 2018

Tyto zásady o ochraně všeobecných údajů (dále jen: „Zásady Ochrany Údajů“ řídí zpracování vašich osobních údajů firmou Praesidiad Group Limited (s.r.o.) (dále jen: “Praesidiad”) a jejích poboček (mezi které patří Hesco, Betafence a Guardiar) jako součást vaší návštěvy na našich webových stránkách (dále jen: “Webstránkách”), vaší komunikaci s námi přes e-mail, telefon, fax a sociální média (dále jen Kanály Sociálních Médií”, např.. Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest a Google+) a ve vztahu k jakékoli objednávce nebo nákupu nebo jiné interakci.

POZNÁMKA 1 Tato ochrana osobních údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů obsažených v jakékoli žádosti osoby, která žádá o práci v Praesidiad nebo její pobočce, buď prostřednictvím webových stránek nebo jakýmikoli jinými prostředky. Pokud chcete více informací o zpracování osobních údajů uchazečů naleznete je v našich Zásadách Ochrany Údajů Uchazečů.

POZNÁMKA 2 Pokud potřebujete informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje prostřednictvím cookies, sociálních modulů a jiných typů sledovací technologie, podívejte se na naše Zásady Používání Cookies.


všechna práva vyhrazena Copyright © Praesidiad 2018.