Change Language

Praesidiad on ettevõtteid ühendav grupp, kuhu kuuluvad muu hulgas Hesco, Betafence ja Guardiar.

Praesidiadi tööle kandideerija andmete kaitse poliitika

Viimati uuendatud: 25. mail 2018

See andmekaitsepoliitika (edaspidi: „Tööle kandideerija andmete kaitse poliitika“) reguleerib teie isikuandmete töötlemist Praesidiad Group Limited (edaspidi „Praesidiad“) ja tema haruettevõtete (sealhulgas Hesco, Betafence ja Guardiar) poolt osana teie kandideerimisest tööle Praesidiadis või tema mis tahes haruettevõttes kas Praesidiadi veebisaidi või tema mis tahes haruettevõtte mis tahes veebisaidi (edaspidi „Veebisaidid“) kaudu või mis tahes muul moel, ning sellele järgnevast suhtlemisest meiega muu hulgas e-posti, telefoni, faksi ja Sotsiaalmeediakanalite (nt LinkedIn) kaudu seoses mis tahes tööpakkumisega.

MÄRKUS 1. See Tööle kandideerija andmete kaitse poliitika on seotud Praesidiadis või tema haruettevõttes tööle kandideerija isikuandmete kindla töötlemisega. Kui soovite informatsiooni meie üldise poliitika kohta meie Veebisaidi kasutamisel või meie suhtlemisel teiega muus rollis kui tööle kandideerijaga, lugege palun meie Üldist andmekaitsepoliitikat.

MÄRKUS 2. Kui soovite informatsiooni selle kohta, kuidas me töötleme isikuandmeid küpsiste, sotsiaalvõrgustiku lisandmoodulite ja muud tüüpi jälgimistehnoloogiate kaudu, lugege palun meie Küpsiste põhimõtteid.


kõik õigused kaitstud Copyright © Praesidiad 2018.