Change Language

Praesidiad is de groepsvennootschap van bepaalde ondernemingen, waaronder Hesco, Betafence en Guardiar.

Gegevensbeschermingsbeleid voor de Praesidiad-sollicitanten

Laatste update: 25 mei 2018

Dit algemeen gegevensbeschermingsbeleid (hierna “Gegevensbeschermingsbeleid “genoemd) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Praesidiad Group Limited (hierna “Praesidiad” genoemd) en haar filialen (inclusief Hesco, Betafence en Guardiar) als onderdeel van uw bezoek aan onze websites (hierna: “Websites”), uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media (hierna “Socialemediakanalen”, bijv. Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest en Google+) en in relatie tot elke bestelling of aankoop of andere interactie.

NOTA 1. Dit Gegevensbeschermingsbeleid voor sollicitanten heeft betrekking op de specifieke verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten naar een job bij Praesidiad of met Praesidiad verbonden ondernemingen. Voor ons algemene beleid met betrekking tot het gebruik van onze Websites en onze communicatie met u in een andere hoedanigheid dan als sollicitant, verwijzen wij u naar ons Algemene beleid voor gegevensbescherming.

NOTA 2. Als u informatie wilt over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken via cookies, sociale plugins en andere soorten traceertechnologie, gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen.

Door het indienen van een aanvraag via een van de Websites, een externe rekruteerder, een externe website, rechtstreeks bij ons, of op enige andere wijze, erkent u dat u dit beleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud.


Alle rechten voorbehouden Copyright © Praesidiad 2019.