Change Language

Praesidiad is de groepsvennootschap van bepaalde ondernemingen, waaronder Hesco, Betafence en Guardiar.

Praesidiad Cookiebeleid

Laatste update: 25 mei 2018

Dit cookie beleid (hierna: “Cookiebeleid”) betreft het gebruik van cookies en social media plugins op de websites van Praesidiad Group Limited en haar dochterondernemingen (waaronder Hesco, Betafence en Guardiar) (de “Websites”). Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van een apparaat en die bepaalde informatie en soms persoonlijke gegevens bevatten. Social media plugins zijn kleine stukjes software ontwikkeld en geleverd door socialemedia-serviceproviders, die socialemedia-tracking toevoegen wanneer ze ingebouwd zijn in de websites.

NOTA 1. Indien u algemene informatie wenst over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken anders dan de verwerking via cookies en social media plugins, inclusief met betrekking tot uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media en met betrekking tot elke bestelling of aankoop, verwijzen wij u naar ons Gegevensbeschermingsbeleid.

NOTA 2. Dit Gegevensbeschermingsbeleid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die zijn opgenomen in een sollicitatie van een persoon die solliciteert naar een baan bij Praesidiad of aan Praesidiad gelieerde bedrijven, hetzij via de Websites, hetzij op enige andere manier. Als u informatie wilt over de manier waarop wij de persoonsgegevens van sollicitanten verwerken, gelieve ons Gegevensbeschermingsbeleid voor sollicitanten te raadplegen.

Eigendom

1. ALGEMEEN

1.1 Your personal data are processed by Praesidiad Group Limited, 8th Floor, The Gridiron Building, One Pancras Square, London, United Kingdom, N1C 4AG, with corporate registration number 10847053, and its affiliates (hereinafter: “Praesidiad”, “we”, “us”, “our”). You can contact us via e-mail at gdpr@praesidiad.com.

1.2 Any notion starting with a capital shall be defined by explicit reference in this Cookie Policy. Where possible, given the context, singular words shall be interpreted as also including the plural and vice versa.

1.3 Wanneer naar bepaalde wet- of regelgeving wordt verwezen, wordt daaronder tevens verstaan elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van die wet- of regelgeving, met inbegrip van daarmee verband houdende uitvoeringsbesluiten.

1.4 WWij behouden ons het recht voor om het Cookiebeleid naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd aan te passen, te wijzigen of te verbeteren. Deze wijziging of aanpassing wordt meegedeeld via de Websites. Als u de wijzigingen, veranderingen of amendementen niet accepteert, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar gdpr@praesidiad.com. Indien wij een dergelijke e-mail niet van u ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen in het Cookiebeleid zijn aangekondigd op onze Websites, wordt u geacht al deze wijzigingen ondubbelzinnig te hebben aanvaard.

2. COOKIES

2.1 U kunt het plaatsen van cookies vermijden door uw browser opnieuw te configureren. Richtlijnen over hoe dit te doen voor de meest voorkomende browsers kunt u hier vinden:

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en;

• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US.

Echter, het niet toestaan van cookies bij een bezoek aan de Websites kan ervoor zorgen dat bepaalde of alle functies van de Websites niet meer naar behoren werken.

2.2 Wanneer u de Websites bezoekt, plaatsen wij een aantal cookies. Deze cookies stellen ons in staat u te identificeren en inzicht te krijgen in hoe u en andere bezoekers de websites gebruiken door statistische en gebruiksgegevens te verzamelen. Dit stelt ons uiteindelijk in staat om u te voorzien van een betere gebruikerservaring op de Websites.

2.3 THet volgende zijn de meest voorkomende cookies die worden gebruikt op de Websites:

• Functionele cookies

o Deze cookies zijn nodig voor de goede werking van de Websites en om u een goede gebruikerservaring te geven (bijv. een voorkeur voor het opslaan van cookies, die alleen tijdens de duur van uw sessie op een bepaalde dag wordt gehandhaafd).

• Analytische en statistische cookies, met inbegrip van:

o Google Analytics: samen met een aantal van onze externe serviceproviders maken wij gebruik van Google Analytics-cookies om te bepalen hoe u en andere bezoekers onze Websites gebruiken. Met deze inzichten kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Enkele van de meest gebruikte analytische en statistische cookies die we gebruiken zijn o.a. de “_ga”- en “utma”-cookie (levensduur van 2 jaar), de “utmz”-cookie (levensduur van 6 maanden), de “utmb”-cookie (levensduur van 30 minuten) evenals de “_gid”-cookie (levensduur van 1 dag), “_gat”-cookie (levensduur van 1 uur). Voor meer informatie, zie:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1.

• Reclame en social media cookies, inclusief:

o facebook.com: door de integratie van een Facebook-pixel op sommige van onze Websites, plaatst Facebook een “fr”-cookie (levensduur van 90 dagen) op uw apparaat. Deze cookie wordt gebruikt voor reclamedoeleinden en stelt ons en Facebook in staat om uw surfgedrag op verschillende websites te volgen om u te voorzien van meer relevante en gepersonaliseerde advertenties. Meer informatie over het gebruik van de “fr”-cookie door Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

o AddThis.com: De integratie van de cookies van AddThis stelt ons en AddThis in staat u meer relevante en gepersonaliseerde content inhoud en advertenties aan te bieden door bij te houden welke websites u bezoekt. De cookies die hiervoor geplaatst worden zijn o.a. de “uvc”-, “loc”-, “di2”-, “uid”- en “vc”-cookie (levensduur van 1 jaar). Meer informatie vindt u hier: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html.

2.4 U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies te allen tijde intrekken. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om de op uw apparaat geplaatste cookies te verwijderen en het plaatsen van extra cookies te vermijden. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende instructies van de fabrikant van uw browser, waarvan de meest voorkomende hierboven staan vermeld.

3. DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

3.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om op een gepersonaliseerde en efficiënte manier de informatie, producten en diensten te verstrekken die u aanvraagt via de Websites of Socialemediakanalen.

3.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons en geselecteerde partners.

3.3 We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om statistische analyses uit te voeren, zodat we onze Websites, advertenties, producten en diensten kunnen verbeteren en ontwikkelen.

3.4 Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of aan elk redelijk verzoek van bevoegde wetshandhavers of vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Wij kunnen worden verplicht om uw persoonsgegevens te verzamelen en door te geven aan uw financiële instelling of betalingsdienstaanbieder om hen in staat te stellen te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

3.5 Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor het behoud van onze legitieme belangen, of die van onze partners of een derde partij, in het bijzonder als en wanneer uw registratie bij of gebruik van de Websites of Sociale media- kanalen kan worden beschouwd als: (a) een schending van dit Cookiebeleid of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging van de veiligheid of integriteit van enige van de Websites of van enige onderliggende systemen van ons of onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (c) op enigerlei wijze hatelijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, kwaadaardig, kwetsend of op enigerlei andere wijze ongepast of illegaal.

4. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

4.1 Voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals vermeld in artikels 3.1 en 3.2 van dit Cookiebeleid, vragen wij als verantwoordelijke partij om uw toestemming.

4.2 De verwerking van uw persoonsgegevens voor het in artikel 3.2 van dit Cookiebeleid beschreven doel is ook noodzakelijk voor de bescherming van ons legitieme belang om onze producten, diensten en merken op de markt te brengen en te promoten en voor de algehele succesvolle commercialisering van onze producten en diensten.

4.3 De verwerking van uw persoonsgegevens voor het doel zoals uiteengezet in artikel 3.3 van dit Cookiebeleid is noodzakelijk voor de bescherming van ons legitieme belang om onze Websites, Socialemediakanalen, producten en diensten voortdurend te verbeteren om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring hebt.

4.4 De verwerking van uw persoonsgegevens voor het in artikel 3.4 van dit Cookiebeleid omschreven doel is noodzakelijk om ons in staat te stellen te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

4.5 De verwerking van uw persoonsgegevens voor het doel zoals uiteengezet in artikel 3.5 van dit Cookiebeleid is noodzakelijk voor de bescherming van ons legitieme belang om onze Websites, Socialemediakanalen, producten en diensten te beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten.

5. NAAR WIE WIJ UW GEGEVENS STUREN

5.1 Wij vertrouwen op externe verwerkers om u onze Websites en Socialemediakanalen te verstrekken, evenals om uw persoonsgegevens namens ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonsgegevens alleen op onze uitdrukkelijke schriftelijke instructie namens ons verwerken.

5.2 We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten binnen de Praesidiad-bedrijvengroep. Wij zullen er echter voor zorgen dat alle Praesidiad-entiteiten de nodige zorgvuldigheid in acht zullen nemen om ervoor te zorgen dat alle verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming is met wat in dit Cookiebeleid is uiteengezet.

5.3 Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er gegronde verdenking van een onwettige handeling of misdaad door u gepleegd door uw gebruik van een van onze Websites.

6. LOCATIE EN OVERDRACHT

6.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens in de eerste plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Echter, om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3 van dit Cookiebeleid, kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan andere entiteiten binnen onze Groep of aan derden die namens ons buiten de EER verwerken. Mocht een dergelijke overdracht plaatsvinden, dan zal Praesidiad ervoor zorgen dat er veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen, evenals alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u zou kunnen genieten onder de toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving.

6.2 Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, moet de nodige waarborgen in acht nemen om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen. Dergelijke waarborgen zullen het gevolg zijn van:

• het land van de ontvanger waar wetgeving van kracht is die als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan de bescherming die wordt geboden binnen de EER; of

• van een contractuele overeenkomst tussen ons en die entiteit. Al onze entiteiten zijn partij bij een contractuele overeenkomst die is gebaseerd op de standaardcontractuele clausules van de Europese Commissie (controller-to-controller) (Beschikking C(2004)5721 van de Commissie).

7. KWALITEITSGARANTIES

7.1 Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken die worden genoemd in artikel 3 van dit Cookiebeleid of, wanneer wij vertrouwen op uw toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking, tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Wij zullen uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3 van dit Cookiebeleid, tenzij dat het geval is:

• Een hoger belang van Praesidiad, uw financiële instelling, de betalingsdienstaanbieder of enige andere derde bij het identificeerbaar houden van onze persoonsgegevens;

• EEen wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijke of administratieve maatregel die ons verhindert om ze van hun identiteit te ontdoen.

7.2 Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang of diefstal, evenals tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of onze externe verwerkers zal alleen op een need-to-know basis en zal onderworpen zijn aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd.

8. UW RECHTEN

8.1 U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons worden verwerkt. We behouden ons echter het recht voor om een administratieve vergoeding in rekening te brengen voor meerdere volgende verzoeken om tot toegang die duidelijk worden ingediend met als doel ons overlast of schade te berokkenen.

8.2 U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien u een verzoek tot correctie indient, dient dit verzoek vergezeld te gaan zijn van een bewijs van juistheid van de door u gewenste correctie.

8.3 U hebt het recht uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

8.4 U hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden zoals beschreven in artikel 3 van dit Cookiebeleid of, wanneer wij vertrouwen op uw toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking, wanneer u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering zal worden beoordeeld op basis van:

• Ons hoger belang of dat van enige andere derde;

• Alle wettelijke en bestuursrechtelijke verplichtingen en administratieve of gerechtelijke bevelen die met deze schrapping in strijd kunnen zijn. In plaats van te wissen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als en wanneer: (a) u de juistheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is, of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de in bepaling artikel 3 genoemde doeleinden.

8.5 U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met de bijzondere omstandigheden die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Indien de voorgenomen verwerking echter als direct marketing kan worden aanzien, hebt u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen deze verwerking te verzetten.

8.6 U hebt het recht om van ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt.

8.7 Indien u een verzoek tot uitoefening van één of meer van de hierboven vermelde rechten wenst in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar gdpr@praesidiad.com. Een e-mail waarin om uitoefening van een recht wordt verzocht, mag niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek. Elk verzoek moet gedateerd zijn en duidelijk vermelden welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor, indien dat nodig is. De omstandigheden kunnen betekenen dat we uw identiteit moeten verifiëren voordat we uw verzoek uitvoeren om uw persoonsgegevens te beschermen volgens de relevante norm.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van het ontvangen van dit verzoek. Indien de aanvraag geldig blijkt, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag behandelen. Als u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het hierboven vermelde e-mailadres. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Alle rechten voorbehouden Copyright © Praesidiad 2018.