Change Language

Praesidiad to spółka należąca do grupy, w której skład wchodzą firmy Hesco, Betafence i Guardiar.

Polityka Praesidiad dotycząca ciasteczek

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.

Niniejsza polityka dotycząca ciasteczek (dalej: „Polityka dotycząca ciasteczek”) ma zastosowanie do używania ciasteczek oraz wtyczek mediów społecznościowych na stronach internetowych Praesidiad Group Limited i je spółek stowarzyszonych (w tym Hesco, Betafence i Guardiar) („Strony internetowe”). Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na twardym dysku urządzenia i które zawierają pewne informacje, a czasami dane osobowe. Wtyczki mediów społecznościowych to małe elementy oprogramowania, tworzone i przekazywane przez dostawców usług mediów społecznościowych, które przyczyniają się do integracji mediów społecznościowych po ich wbudowaniu w strony internetowe.

UWAGA 1. Jeśli chcesz uzyskać ogólne informacje, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w inny sposób oprócz przetwarzania za pomocą ciasteczek i wtyczek mediów społecznościowych, w tym w odniesieniu do Twojej komunikacji z nami za pośrednictwem e-maila, telefonu, faksu i mediów społecznościowych, a także w związku z zamówieniem lub zakupem, prosimy zapoznać się z naszą Polityką ochrony danych.

UWAGA 2. Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych zawartych w jakimkolwiek podaniu o pracę osoby, która ubiega się o stanowisko w Praesidiad lub jej spółkach stowarzyszonych, albo za pośrednictwem stron internetowych lub w inny sposób. Jeśli chcesz uzyskać informacje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe kandydatów, prosimy zapoznać się z naszą Polityką ochrony danych osobowych kandydatów.


Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Praesidiad 2019.