Change Language

Praesidiad je společnost skupiny určitých firem, mezi které patří Hesco, Betafence a Guardiar.

Allgemeine Datenschutzerklärung von Praesidiad

Poslední aktualizace: 25. května 2018

Tyto zásady o ochraně údajů (dále jako: „Zásady Ochrany Údajů Ucházečů“ řídí zpracování údajů firmou Praesidiad Group Limited (s.r.o.) (dále jako: “Praesidiad”) a jejích poboček (mezi které patří Hesco, Betafence a Guardiar) jako součást vaší žádosti v Praesidiad nebo v kterékoli z jejích poboček, buďto prostřednictvím webové stránky společnosti Praesidiad nebo kterékoli webové stránky poboček Praesidiad (“Webstránky”) nebo jakýmikoli jinými prostředky, a následnou komunikací s námi včetně přes e-mail, telefon, fax a Kanály Sociálních Médií (např. LinkedIn) ve vztahu k jakékoli nabídce práce.

POZNÁMKA 1 Tyto "Zásady Ochrany Údajů Uchazečů" se vztahují na konkrétní zpracování osobních údajů uchazečů, kteří se ucházejí o práci ve společnosti Praesidiad nebo v jejich pobočkách. Naše obecné zásady pro používání stránek a naší komunikace s námi v jakékoli jiné záležitosti jako uchazeč o práci, naleznete v našich Všeobecných Zásadách Ochrany Údajů.

POZNÁMKA 2 Pokud potřebujete informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje prostřednictvím cookies, sociálních modulů a jiných typů sledovací technologie, viz prosím naše Zásady Používání Cookies.


všechna práva vyhrazena Copyright © Praesidiad 2018.