Change Language

Praesidiad is de groepsvennootschap van bepaalde ondernemingen, waaronder Hesco, Betafence en Guardiar.

Praesidiad Algemeen beleid inzake Gegevensbescherming

Laatste update: 25 mei 2018

Dit algemeen gegevensbeschermingsbeleid (hierna “Gegevensbeschermingsbeleid “genoemd) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Praesidiad Group Limited (hierna “Praesidiad” genoemd) en haar filialen (inclusief Hesco, Betafence en Guardiar) als onderdeel van uw bezoek aan onze websites (hierna: “Websites”), uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media (hierna “Socialemediakanalen”, bijv. Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest en Google+) en in relatie tot elke bestelling of aankoop of andere interactie.

NOTA 1. Dit Gegevensbeschermingsbeleid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die zijn opgenomen in een sollicitatie van een persoon die solliciteert naar een baan bij Praesidiad of aan Praesidiad gelieerde bedrijven, hetzij via de Websites, hetzij op enige andere manier. Als u informatie wilt over de manier waarop wij de persoonsgegevens van sollicitanten verwerken, gelieve ons Gegevensbeschermingsbeleid voor sollicitanten te raadplegen.

NOTA 2. Als u informatie wilt over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken via cookies, sociale plugins en andere soorten traceertechnologie, gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen.


Alle rechten voorbehouden Copyright © Praesidiad 2018.